Xin Liu

Carte électronique

Xin Liu
Adjunct Professor

Ph.D. (University of Ottawa, Canada)
M.Sc. (Hebei University of Technology, China)
B.Sc. (Hebei University of Technology, China)


Courriel professionnel : xin.liu@canada.ca
Courriel professionnel : xliu111@uottawa.ca

Xin Liu
Haut de page